Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) Bilgilendirme Semineri

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve 85894125 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık
Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Kararın (Karar
Sayısı: 7180) 27 Nisan 2023 Tarihli ve 32173 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete ‘de yayımlandığı ve Türkiye
tarafından Anlaşma iç onay sürecinin tamamlanıp, Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) tarafının iç onay sürecini tamamlamasının beklendiği bildirilmektedir.
Bu minvalde, BAE ile ticari ilişkisi olan firma ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak 23 Haziran 2023
tarihinde Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması hakkında bir çevrimiçi bilgilendirme
seminerinin düzenlenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir. Çevrimiçi toplantıya ilişkin toplantı saati ve
bağlantısı bilahare iletilecektir.
Katılımcıların ekteki listeyi doldurarak 19 Haziran 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimiz
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’na (E-posta: eren.ozturk@tobb.org.tr) iletmesi hususunda
gereğini rica ederim.

EK: Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) Bilgilendirme
Semineri Katılımcı Listesi

143