Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi 17. Dönem Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye-Çin Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KETK) 17. Dönem Toplantısının 9 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi yöntemle düzenleneceği belirtilmekte ve söz konusu toplantı kapsamında TOBB’un görüşleri talep edilmektedir. Bilgilerinizi ve TOBB tarafından hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Çin ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin Odanız/Borsanız görüşlerinin 22 Ekim 2021 Cuma gününe kadar tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 
 

Doğrulama

294