Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Çalışma Grubu Toplantısı hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 28.11.2023 tarih ve 091329784 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Çalışma Grubu Toplantısı’nı önümüzdeki dönemde Ngerçekleştirileceği bildirilmekte olup Birliğimizden toplantıya ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bilgilerini ve konunun üyelerinize duyurularak toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen görüşlerin Birliğimize (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim.

161