TÜRKİYE-KOSOVA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Değerli Üyemiz,

Türkiye ve Kosova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, 14 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kosova Ticaret Odası ve Birliğimiz arasında gerçekleştirilen temaslarda, ilki Türkiye’de, ikincisi Kosova’da olmak üzere Serbest Ticaret Anlaşmasının getirdiği fırsatlar üzerine toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bahse konu toplantıların ilki, 19 Şubat 2020 tarihinde, TOBB ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Toplantı kapsamında, Birliğimiz Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukiqi’nin açılış konuşmalarmın akabinde, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin “Türkiye- Kosova Serbest Ticaret Anlaşması” üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

Toplantı kapsamında ayrıca, Tiirk ve Kosova özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri planlanmaktadır. Katılmak isteyenlerin http://kosova.tobb.org.tr adresinden kayıt yaptırması gerekmektedir.

354