TÜRKİYE - UKRAYNA STA MÜZAKERELERİ HK.

“Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza intikal eden yazıda; ülkemiz ile Ukrayna arasında hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması ve elektronik ticareti de içeren kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesine yönelik müzakerelerin sürdürüldüğü belirtilmiştir.

Ukrayna’daki Türk firmalarının yaşadığı sorunlar ile ilgili Ticaret Bakanlığı’na iletilen bilgiler üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde özel bazı sorun alanlarının tespit edildiği açıklanmış olup, bu çerçevede STA müzakerelerinde görüşülmek üzere anılan Bakanlık tarafından bazı anlaşma metni önerilerinin hazırlandığı kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, ekte sunulan “Yatırımın Kolaylaştırılması Faslı” ve “Gerçek Kişilerin Dolaşımı” başlıklı taslak metinlerin Ukrayna tarafına sunulmasında herhangi bir sakınca olup olmadığı ve varsa ilgili dokümanlara ilave edilmesinde fayda görülen hüküm/hususlar hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi 25 Şubat 2020 tarihine kadar burcuozturk@mutso.org.tr adresine bildirmenizi rica ederiz.”

Anlaşma Dokümanları Taslak

348