Türkiye-Ürdün KEK Toplantısı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 30.09.2022 tarih ve E-86633424-724.01.01-00078651022 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ilk toplantısının 8-9 Kasım 2022 tarihlerinde Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Sayın Yousef Al Shamali eşbaşkanlığında Amman’da düzenleneceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve Birliğimizce hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Ürdün ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususlara ilişkin Odanız/Borsanız görüşlerinin 14 Ekim 2022 Cuma gününe kadar Birliğimize (sila.kozanli@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim

121