Türkmenistan'da Yüksek Teknolojiler ve İnovasyon Forumu ve Fuarı, 4-6 Eylül 2024

İlgi : Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 10.05.2024 tarihli e-postası.
İlgide kayıtlı e-postada, “Türkmenistan Ekonomisine Yüksek Teknolojileri ve İnovasyonu Çekmek için
Uluslararası Forum ve Fuarı’nın” 4-6 Eylül 2024 tarihlerinde Aşkabat’ta düzenleneceği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, etkinlik broşürü ekte sunulmakta olup, detaylı bilgi için etkinlik yetkilisi ile (Mr. Resul
Rejepov, Cep: +993 65 686 555; partner@hitech-turkmen.com) iletişime geçilmesi mümkündür.

EK: Fuar Broşürü (9 sayfa)

22