Uçak ve Eklenti Parçalarına Ait Satış İlanı

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığınca satışına karar verilen menkul mal satış ilanı ektedir.

Ek : Satış İlanı

29