UKCA İşareti Düzenlemeleri

İlgi : İngiltere Büyükelçiliği’nden alınan 27.06.2022 tarihli e-posta.

İlgi’de kayıtlı e-postada, Birleşik Krallık’ın UKCA işaretiyle ilgili yeni düzenlemeleri hakkında bilgi verilmektedir.

E-posta içeriğinin bir örneği ve gayriresmi tercümesi de ekte sunulmaktadır.

EK:
1- İngiltere Büyükelçiliği’nden alınan e-posta içeriği (1 sayfa)
2- UKCA_Gayriresmi Çeviri (1 sayfa)

184