UKOME Kurulu Kararı (2023/3­183)

İlgi : Bila tarihli 18 adet vatandaş dilekçesi.

İlgi’de kayıtlı dilekçeler ile UKOME Kuruluna sunulan, UKOME Kurulunun 20.12.2022 tarih ve 2022/11­662 sayılı kararı ile alt komisyona sevk edilen, 180 gün bekleme süresini geçiren “S” ve “T” plakalara ticari araçlarını aktif hale getirebilmeleri için ek süre verilmesi talebine ilişkin hazırlanan alt komisyon raporu Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 10.05.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, konuyla ilgili alınan 2023/3­183 sayılı karar tebliğ maksatlı olarak Ek’te gönderilmiştir.

Ek:
Dağıtım Listesi (1 Sayfa)
UKOME Kurulunun 10.05.2023 Tarihli ve 2023/3­183 Sayılı Kararı (1 Sayfa)

169