Ukome Kurulu Kararı (2024/3-109) İlanen Tebliği

İlgi : 30.04.2024 tarihli ve E-51433418-050.04-305826 sayılı yazımız..

İlgi’de kayıtlı yazımız ile, UKOME Kurulunun 24.10.2014 tarih ve 2014/3-206 sayılı kararı ile
Muğla ilinin büyükşehir statüsü kazanması sonrasında faaliyette bulunacak ticari plakalara ilişkin
düzenleme yapılmış ve hak sahiplerinin bu karar kapsamında işlem yapabilmeleri için 180 gün süre
verilmiş ve bu süre içerisinde başvuruda bulunan başvuru sahiplerine ilişkin işlemleri Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanlığı tarafından yerine getirilmiş, ayrıca 2014 sonrasında çeşitli sebepler ile 180 gün boşa
çekilen ve sonrasında aktif hale getirilemeyen plakalar için UKOME Kurulunda farklı zamanlarda
düzenlemeler yapılarak esnafın talepleri değerlendirilmiş, bu kapsamda gelen talepler dikkate alınarak,
UKOME Kurulunun 24.10.2014 tarih ve 2014/3-206 sayılı kararından yararlanamayan hak sahiplerinin
taleplerinin yeniden değerlendirilmek üzere 31.12.2024 tarihine kadar başvuru süresi verilmesine, 180
gün bekleme süresini kaçıran “S”, “T”, “BB” ve ilave olarak “TM” Plakalar için UKOME Kurulunun
19.02.2024 tarih ve 2024/2-69 sayılı kararı ile belirlenen 01.07.2023 tarihinin 01.04.2014 olarak,
30.06.2024 tarihinin 31.12.2024 olarak yeniden düzenlenmesine yönelik alınan UKOME’nin 22.04.2024
tarihli ve 2024/3-109 sayılı kararı; şoför esnaflarına duyurulması için esnaf odalarına bildirilmiştir.

EK- UKOME Kurulunun 22.04.2024 Tarihli ve 2024/3-109 Sayılı Kararı (2 Sayfa)

39