Ukome Kurulu Kararı (2024/3-109)

İlgi : Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Oda Başkanlıkları ile yapılan Mutabakat Tutanağı.
İlgi’de kayıtlı yazı ile UKOME Kuruluna sunulan, ekonomik sebepler ile taşımacılık faaliyetini
bırakmak zorunda kalan Taksi, Servis ve Toplu Taşıma esnaflarına yeniden faaliyetlerine dönebilmeleri
için düzenleme yapılması konusu Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 22.04.2024 tarihli
toplantısında görüşülmüş olup, konuyla ilgili alınan 2024/3-109 sayılı karar tebliğ maksatlı olarak Ek’te
gönderilmiştir.

Ekler :
1 – UKOME Kurulunun 22.04.2024 Tarihli ve 2024/3-109 Sayılı Kararı (2 Sayfa)

29