Ulusal Risk Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Birliğimize iletilen, “Ulusal
Risk Değerlendirmesi” konulu evrak ektedir.

EK:
1- [25176] / 14.09.2023 / Ulusal Risk Değerlendirmesi
2- ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRMESİ (17 sayfa)

Ekler için tıklayınız

209