Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğ

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele
edilmesi amacıyla yürütülen düzenlemelerin devamı mahiyetinde olmak üzere, akaryakıt istasyonlarında
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi
Uygulama Genel Tebliği 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

EK: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No 1) (6 sayfa)

158