Uluslarası Gıda Fuarı Afrika, Tunus, 3-5 Temmuz 2024

İlgi : Tunus Ankara Büyükelçiliği’nin 26.02.2024 tarih ve 91/2024 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Uluslararası Gıda Fuarı Afrika’nın (IFSA 2024) 3-5 Temmuz 2024 tarihlerinde Tunus Kram Fuar
Merkezi’nde düzenleneceği bildirilmektedir.
Fuarla ilgili broşür ekte iletilmekte olup detaylı bilgi etkinliğin web sitesinde (ifsaafrica.com) yer almaktadır.

EK: IFSA Broşür (7 sayfa)

59