Ürdün Resmi Yatırım Platformu

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 14.09.2023 tarihli ve 00089021815 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ürdün’de yabancı yatırımcılara yönelik yatırım ortamı ve teşviklerle ilgili tüm bilgilerin yer aldığı resmi bir platform “Ürdün Resmi Yatırım Platformu” oluşturulmuş olduğu bildirilmektedir. Söz
konusu platforma www.invest.jo internet adresinden ulaşılabilmektedir.

151