Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları hk.

İlgi : 01.08.2023 tarihli, E-68460249-458.99-00087626647 sayılı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nden gelen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları konulu yazı
İlgide kayıtlı yazıda, Irak Merkezi Standardizasyon Kalite ve Kontrol İdaresi (COSQC) tarafından, uygunluk
değerlendirme sertifikası düzenleme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar listesinde değişiklik yapıldığı
belirtilmiştir. “Intertek, HQTS China” ve “Geo Chem Middle East” firmalarının yetkileri iptal edilmiş olup, bu
alanda tek yetkili kuruluş olarak “B.V. Bureau VERITAS France” belirlenmiştir.
Ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ile Irak Merkezi Hükümeti (IMH) arasında ticaret alanında teknik
mevzuat ve uygulamalara ilişkin farklılıklar olduğu belirtilmiştir. IKBY, Intertek firması ile sözleşmesini
devam ettirmiştir. Uygunluk değerlendirmesi alanında IMH ile IKBY’nin farklı kuruluşları yetkilendirmesinin,
Irak’a ihracat yapan firmaların gümrükte sıkıntılar yaşamasına neden olabileceği vurgulanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü: Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları;

“Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda; Irak Merkezi Standardizasyon Kalite ve
Kontrol İdaresi (COSQC) tarafından Bağdat Büyükelçiliğimize iletilen bir Nota’ya atfen, uygunluk
değerlendirme sertifikası düzenleme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar listesinde değişiklikler
yapıldığı, “Intertek, HQTS China” ve “Geo Chem Middle East” firmalarının yetkilerinin iptal edildiği, bu
alanda yetkili tek kuruluşun 15.02.2023 tarihi itibariyle “B.V. Bureau VERITAS France” olduğu
belirtilmektedir.
Yazıda devamla; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ile Irak Merkezi Hükümeti (IMH) arasında
ticaret alanında teknik mevzuat ve uygulamalara ilişkin farklılıklar olduğu, bu kapsamda, Erbil Ticaret
Ataşeliğimiz ile yapılan görüşmede, IKBY’nin Intertek firması ile sözleşmesinin devam ettiği, bu
çerçevede, uygunluk değerlendirmesi alanında IMH ile IKBY’nin farklı kuruluşları yetkilendirmesinin,
Irak’a ihracat yapan firmalarımızın geçişlerde sıkıntılar yaşamasına neden olabileceğinin altı
çizilmektedir.
Diğer taraftan, mezkur duruma ilişkin IKBY Bölgesinden Musul ve Kerkük’e geçiş noktalarında
görevli Kuzey Gümrük Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmede, İntertek firmasının IMH ile
sözleşme yenilenmemesinin sonucu olarak IKBY bölgesinden gelen uygunluk belgesine tabi tüm
ürünlerden numune alınarak Bağdat’a analize gönderildiği, analiz sonucunun çıkmasının gıda ürünlerinde
bir hafta, kimyasal ürünlerde iki ay sürdüğü, analizi yapılamayan ürünlerin geri çevrildiği ve bu nedenle
TIR’ların gümrükte uzun süre beklediği ifade edilmektedir.
Söz konusu uygulamalara ilişkin olarak Irak’la iş yapan üyelerinize e-posta ile bilgilendirme
yapılmasının ve ilave bilgi için ilgili ticaret müşavirliğimiz (bagdat@ticaret.gov.tr) ile temasa
geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. “

231