Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 13.02.2023 tarihli ve 82735467 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Irak Merkezi
Hükümeti (IMH) tarafından uygunluk değerlendirme kuruluşlarında değişiklik yapıldığı belirtilerek, Intertek
ve HQTS China firmalarının 15.02.2023 tarihinden, Geo Chem Middle East firmasının ise 01.03.2023
tarihinden itibaren uygunluk sertifikası düzenleme talebi alamayacağı açıklanmıştır.
Yazıda, söz konusu tarihlerden sonra uygunluk değerlendirmesi için yetkili tek kuruluşun B.V Bureau
VERITAS France olacağı bildirilmekle birlikte, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) ise Intertek
firmasıyla sözleşmesinin devam ettiği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, uygunluk değerlendirme alanında IMH ile IKBY’nin farklı kuruluşları yetkilendirmesinin,
Irak’a ihracat yapan firmalarımızın geçişleri esnasında sıkıntı yaşamasına neden olabileceğinin
değerlendirildiği bildirilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (1 sayfa)

148