Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir strateji belgesi oluşturulması yönelik çalışmaların başlandığı belirtilmektedir.

İlgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığıyla görüşlerinin alınacağı ifade edilerek, anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara yönelik planlamaların yapılacağı bildirilmiştir.

Bu itibarla, 26 Kasım 2021 tarihine kadar aktif durumda olan anket bağlantısı üzerinden (http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6) anketi doldurulması önemle arz ederiz.

Saygılarımızla,

252