VERBİS'E KAYIT ERTELEME DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

Üyelerimizden gelen taleplerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yapmış olduğu girişimler sonucu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) kapsamında VERBİS’e kayıt olma zorunluluğunda süre uzatımına gidilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 27.12.2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Karar ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Aynı kararda; Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine ve kamu kurum ve kuruluşları için 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.

Böylece, gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, geçtiğimiz yıl yayınlanan karara göre 31 Aralık 2019’da sona erecek VERBİS kayıtlarını yapma süreci için ek 6 ay daha süre tanınmıştır.

İlgili karar için;
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti

Önemle Duyurulur.

 

Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi
 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

 

01.10.2018 30.06.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

 

01.10.2018 30.06.2020
 

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

 

01.01.2019 30.09.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2020

679