Verhniy Lars Sınır Kapısı'ndaki Çalışmalar Kaynaklı Sınırlamalar

İlgi : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan 13.03.2023 tarihli ve 1033320 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Verhniy Lars sınır kapısında yürütülecek teknik çalışmalardan ötürü 13
Mart – 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında yük taşıtlarının geçişinin sınırlandırılacağı bilgisi iletilmiş olup, bu
süre zarfında yük trafiğinin Rusya Federasyonu-Azerbaycan sınırındaki kontrol noktalarına eş şekilde
dağıtılmasına dair ülkemizin yardımının istendiği belirtilmiştir.

EK: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan yazı

134