Verimlilik İşleri (Genel)

Bakanlığımızca, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 2014 yılından itibaren Verimlilik Proje Ödülleri yarışması düzenlenmekte olup son başvuru tarihi güncellenmiştir. Bu doğrultuda başlatılan Verimlili Proje Ödülleri 2023 yılı yarışma sürecinin, başta işletmeler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ilimizde yapılacak duyurularda kullanılmak üzere hazırlanan güncellenmiş Verimlilik Proje Ödülleri Afişi ekte yer almaktadır.

Ek: Verimlilik Proje Ödülleri Afişi

160