Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik Hk.

Ticaret Bakanlığı tarafından ekte bir örneği verilen yazıda, 31221 sayılı ve 22/8/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul veesaslarının düzenlendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 30/9/2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 21/12/2021 tarihli ve 9993 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı’na atıfta bulunulmuş olup ekte verilmiş olan kararlar doğrultusunda yasal yükümlülüklerin olduğu hatırlatılmaktadır.

Bu kapsamda 47.42.01 ve 95.12.01 NACE kodlu üyelerinizin söz konusu yazı ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

 

EK: Yenilenmiş Ürünlerin Satışı

263