Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk.

Sayın Üyemiz,

4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük Müşavirleri Derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesinin, sektörün de görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkları tarafından uygulanmaya konulduğu ifade edilmiştir.

Bu itibarla, 2022 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ilişkin görüşlerinizin 10.10.2021 tarihine kadar tarafımıza iletilmesini önemle rica ederim.

Ekler için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 
 

Doğrulama

320