Yıllık İşletme Cetveli

Bilindiği üzere, Sanayi Sicil Kayıt ve Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin güncel olarak izlenebildiği ülkemizin en önemli veri kaynağıdır. Veri toplama ve güncelleme uygulamalarının sürdürülebilir olması, veri kaynağına olan güveni arttıracağı gibi ülke ekonomisi ile ilgili karar mekanizmalarında bu kaynağın daha etkin kullanımı konusunda ortak bir görüş oluşmasına da katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda, 01 Ocak 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında verilmesi zorunlu olan 2023 yılı yıllık işletme cetvellerinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı tüm işletmeler tarafından zamanında verilmesinin sağlanması bakımından, sisteminizde kayıtlı olan işletmelere gerekli duyuru ve uyarının yapılması gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetvelini zamanında Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girmeyen işletmelere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu uyarınca 8.322,00 ( sekizbinüçyüzyirmiiki ) TL idari para cezası uygulanacaktır. Önemle duyurulur.

116