YKTS-KEP ve UETS

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.02.2023 tarihli ve 83022112 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, mer’i mevzuata göre muhtelif konu başlıklarındaki tebligat prosedürlerinen ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sistemi (KETSİS) ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) kullanımına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılması ve UETS’ye ilişkin olarak Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’nde (YKTS) yapılan değişikler hakkında bilgi verilmektedir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

144