GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRMEYE UYUM İÇİN SON TARİH 31 ARALIK 2019


Tüketicilerin gıda hakkında bilgilendirmesi amacıyla hazırlanan ve 26 Ocak 2017 tarihli, 29960 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne göre toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulacak gıdaları ve mesafeli satış dahil olmak üzere gıda satış yerlerinin sorumluluklarını da kapsayan düzenlemelere uyum için son tarih 31 Aralık 2019 olarak duyuruldu.
Gıda maddelerinin tüketiciye sunumunda alerjen madde, alkol ve domuz eti bulunup bulunmadığı bilgileriyle hazır ambalajlı gıdalarda enerji değeriyle birlikte yağ, trans yağ, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz gibi besin ögelerinin miktarlarının bulunması zorunlu.
 
Yönetmelik gereğince;
Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satılan gıdalar veya satış yapılan işletmede tüketicinin talebi doğrultusunda paketlenerek satılan gıdalar ile doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalarla ilgili olması zorunlu bilgilerin tümünün satış yerlerine sevki sırasında beraberlerinde yer alması gerekiyor.
 
Gıdalarla ilgili bilgilerin satın alan kişinin görebileceği yerlerde bulundurulması veya gıda ile birlikte satın alan kişiye sunulmasını da gerektiriyor.
Toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulan gıdalarla ilgili olarak menü, yazı tahtası gibi araçlarla gıdanın adı ve alerjen madde bilgisi ile alkol ve domuz kaynaklı bileşen kullanımına ilişkin bilgilerin de tüketiciye sunulması zorunluluğu bulunuyor.
Uzaktan iletişim araçları ile toplu tüketim yerleri tarafından satışa sunulan gıdalar için de yine aynı şekilde içinde alerjen madde, alkol ve domuz kaynaklı bileşen bulunup bulunmadığının da tüketiciye bildirilmesi gerekiyor.
Hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde enerji değeri ile birlikte yağ, trans yağ, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz gibi besin öğelerinin miktarlarının da yer almasını zorunlu tutuyor.
 
Yönetmeliğin geçici 1. maddesi gereğince, yönetmeliğin yayını tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecilerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar bu yönetmelik hükümlerine uymaları zorunluluğu bulunuyor. Ancak bu tarihten önce etiketlenerek piyasaya sunulan gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

713