GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ ANLATILDI


MUTSO’nun düzenlediği ‘Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Konusunda Muğla’daki Fırsatlar ve Türkiye Uygulamaları’ çalıştayı geniş katılım ile gerçekleştirildi.

Muğla’nın gelişimi ve büyümesi konusunda her türlü çalışmaya öncülük yapan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), yenilenebilir enerji alanında çalışmalara ağırlık veriyor. Bu kapsamda 27 Mayıs Cuma günü ‘Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Konusunda Muğla’daki Fırsatlar ve Türkiye Uygulamaları’ Çalıştayı düzenleyen MUTSO, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, KOSGEB Müdürü Gökhan Akaydın başta olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluş yetkilileri ile sektör temsilcilerini ağırladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, sürdürülebilir turizmin temiz bir çevreden geçtiğinin altını çizerek şunları kaydetti: “İlimiz güneş enerjisi yatırımlarında Türkiye’deki en iyi 5 bölgeden biri durumunda. Günümüzde enerji kaynaklarının önemi giderek daha çok artmaktadır. Bu noktada güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi de büyük önem kazanmaktadır. Güneş enerjisinden yararlanmak üzere geliştirilen teknolojiler hem güneş enerjisinden yararlanma miktarını arttırırken, hem de alt yapı maliyetlerini düşürmektedir. Yükselen verimiyle kısa zamanda talep görür hale gelen güneş enerjisi, aynı zamanda çevreye duyarlı bir enerji kaynağı olarak da ilgi çekici hale gelmiştir. Ülkemizde de güneş enerjisinden yararlanma bilinci geliştikçe, daha çevreci ve ekonomik bir kaynak da değerlendirilmiş olacaktır. EPDK’nın bu konuda yayınladığı lisanssız elektrik yönetmeliğinden itibaren pek çok yatırımcı firmaya, çağrı mektupları ulaştı. İmar ve TEDAŞ projelerinin onaylanmasından sonra proje gerçekleştirmeye de başladılar. Bu sektörün hayat bulması ile ilgili, odamızın tavrı ilk günden itibaren çok netti. Odamız olarak belediye ile diğer kurum ve kuruluşlara bu konuda destek verdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle de vurgulamak isterim ki; turizmin ana faaliyet kollarından biri olduğu Muğla’mızda bu tarz temiz enerji kaynaklarının kullanımını desteklemekteyiz. Fosil enerji kaynakları ile elde edilen elektrik üretimlerinin yarattığı çevre kirliliği küresel ısınmaya da etki eder nitelikte. Bu nedenle de temiz enerji her zaman ön planda olmalıdır. Temiz bir çevre, ilimizin ülke ekonomisine en fazla katkı sağladığı turizm sektörünün sürdürülebilir olması için, olmazsa olmaz durumundadır.”

Başkan Karakuş’un ardından sahneye gelen MUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Yüksek Mühendisi Mehmet Dişcigil, Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Disolar Enerjinin kapsamı, faaliyetleri ve projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 2 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin sektöre getirileri, yaptırımları ve somut çıktılarına ilişkin detaylı bilgi veren Dişcigil, Disolar’ın geliştirdiği lisansız projeler ile yıllık 50 KW/Saat Elektrik ürettiklerini, bunun da yaklaşık 10 bin evin elektriğine tekabül ettiğini kaydetti. Dişcigil ayrıca, Güneş Enerjisi Santrallerinin işletme bakım hizmetleri hakkında katılımcıları detaylı olarak bilgilendirdi.

Aynı zamanda çalıştayın moderatörlüğünü yürüten Dişcigil, sunumlarını gerçekleştirmek üzere Seyran Hatipoğlu’nu sahneye davet etti. Hatipoğlu, bünyesinde bulunduğu, Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Fonu (TURSEFF) hakkında bilgi verdi. Güneş Enerjisi Santrali kurulumu konusunda Muğla’nın kalitesinin çok yüksek bir bölge olduğunun altını çizen Hatipoğlu, bankalar aracılığıyla sağladıkları destekleri aktardı.

Hatipoğlu’nun ardından T-Dinamik Enerji Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Tırıs söz aldı. Muğla ve Güneş Enerjisi konulu bir sunum gerçekleştiren Tırıs, “Muğla en fazla güneş enerjisine sahip il iken, Kayseri en fazla güneş enerjisi yatırımlarına sahip olan il durumunda. Bunun en büyük sebebi Kayseri’de faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi oldu. Muğla’nın temiz bir çevre için güneş enerjisine daha çok sahip çıkması gerekmektedir. Türkiye fosil yatırım kaynakları konusunda ne kadar fakirse yenilenebilir enerji kaynağı konusunda bir o kadar zengin. Bunu değerlendirmemiz lazım çünkü tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yüzde 75’ini ithal etmek zorunda kalıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

AYDEM Bağlantı Görüş Uzmanı Mehmet Koçan ise sunumunda, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin bağlantı şartları, lisanssız üretim mevzuat değişiklikleri ve proje onayı konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Gerçekleştirilen çalıştayın son konuşmacısı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) yetkilisi Ender Kaya oldu. TKDK IPARD programı kapsamında yenilenebilir enerji yatırımları, TKDK 13’üncü, 14’üncü ve 15’inci çağrı için yenilenebilir enerji konularında sunum yapan Kaya, katılımcıları bilgilendirdi.

2231

Haber görselleri