İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ


İnşaat Taahhüt vb. sektörleri bünyesinde barındıran MUTSO 6’ncı Meslek Komitesi, imar planları, inşaat ruhsatlarının verilme süreçleri ve kentsel dönüşüm konusunda yaşanan sorunlara ortak bir çözüm geliştirmek amacıyla STK’ların temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturdu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) bünyesinde çalışmalarını sürdüren 6’ncı Meslek Komitesi (İnşaat Taahhüt vb.) çalışmalarını, sektörün yaşadığı sorunlar noktasında yoğunlaştırdı. Sektörde faaliyet gösteren firmaların imar planları ve inşaat ruhsatlarının verilme süreçleri ile ilgili yaşadığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla ilgili STK’lar ile görüşmeler gerçekleştiren 6’ıncı Meslek Komitesi, ilgili STK’ların temsilcileri ile bir komisyon oluşturarak toplantı düzenledi. Toplantıya 6’ıncı Meslek Komitesi Başkanı Menaf Kıyanç, komite üyeleri Zekai Çakmak, Şahin Kırkan ve Ulaş Özgür’ün yanısıra Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından Burak Menek, İnşaat Mühendisleri Odasından Tolga Yüksel, Şehir Plancıları Odasından İsmail Ercan, Makine Mühendisleri Odasından Mehmet Orçun Çiğdem, Jeoloji Mühendisleri Odasından Coşkun Çatalkaya, Yapı Denetim Kuruluşları Derneğinden Gökhan Başar ve Murat Yazıcı katılım sağladı.

MUTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, sektörlerin yaşadığı, imar ve yapılaşma sürecindeki işleyişteki aksaklıklar gibi ortak sorunlar görüşülürken, bu sorunların çözümü noktasında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlar, her temsilci tarafından kendi kuruluşuna aktarılacak olup, gerekli değerlendirmelerin ardından bir hareket planı oluşturulması amacıyla yeni bir toplantı organize edilecek.

464