KGK BAŞKANI ÇAHAN, DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası KGK İl İcra Komitesi Başkanı Mehtap Şeniz Çahan, “Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve yönetim kademeleri başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımla temsil edilmesini sağlamalıyız” dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İl İcra Komitesi Başkanlığına seçilen Mehtap Şeniz Çahan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklamada bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, ülkelerin demokratik gelişmişlik düzeyi ve toplumsal refahının, kadınların toplumdaki konumunun güçlenmesiyle oluşacağına inandıklarını ifade eden Başkan Çahan, “Bunun içindir ki, kadınların eğitim, çalışma hayatı ve yönetim kademeleri başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımla temsil edilmesini sağlamalıyız” dedi.

Ülke nüfusunun yarısını kadınların oluşturduğunu, bu nedenle de, kadınların toplumdaki fırsatlardan eşit yararlanabilmesinin, ülkelerin temel amaçlarından olması gerektiğinin altını çizen KGK Başkanı Mehtap Şeniz Çahan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınların özellikle çocuk sahibi olduktan sonra çalışma yaşamından uzaklaştığı göz önünde bulundurulduğunda, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikalarının yaygınlaştırılması büyük önem arz etmekte. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe, işgücüne katılma ve istihdam oranları artmaktadır. Bu sebeple eğitim üzerinde önemle durulmalı ve kadınlarımızın erişimlerinin sağlanması için kalıcı çalışmalar yapılmalıdır. Bunun yanında, yönetim organlarında daha çok kadının görev alması gerekli. Özellikle kamu kurumları ve Mecliste daha çok kadın temsilinin sağlanması kurumlarımızı ve ülkemizi güçlendirecektir. Kız çocuklarımızın eğitimine verilen önem ve yapılan yatırım, yarının güçlü toplumu ve üretken ekonomisini mümkün kılacaktır. Kadınlarımızı hayatın her alanına katmalıyız. Hedefimiz, nüfusun yarısını oluşturan kadınları diğer yarısı ile eşit konuma getirmek için çözümler geliştirmek olmalı” dedi.

Açıklamasının sonunda tüm dünya kadınlarının 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Çahan, kadınların şiddet görmediği, eşit haklara sahip ve daha fazla temsil hakkına sahip oldukları bir ülke umut ettiklerini de sözlerine ekledi.

952