KOBİ’LERE KOÇLUK


Erasmus Plus Proje kapsamında düzenlenen AB KOBİ’lerde Koçluk: 5 Nokta Eğitimleri MUTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 

19 Mayıs Üniversitesi yürütücülüğünde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi stratejik ortaklığında düzenlenen KOBİ’lerde Koçluk: 5 Nokta Eğitimleri 18 Mayıs Çarşamba günü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışı yapmak üzere kürsüye gelen MUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Dişcigil, KOBİ’lerin önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Dişcigil, “Öncelikle projenin yürütücülüğünü yapan 19 Mayıs Üniversitesine ve projenin stratejik ortaklığını yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine, Muğla’daki KOBİ’lerimizin de bu fırsattan yararlanmalarını sağladıkları için teşekkür ediyoruz. KOBİ’lerin ülke ekonomisinin can damarı olduğunu biliyor ve çalışmalarımıza bu doğrultuda ağırlık veriyoruz. KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini arttıracak, sistemin büyük aktörleri karşısında daha kuvvetli olmalarını sağlayacak çalışmalar önceliğimiz. KOBİ’ler ülke ekonomisi için hem büyümenin motoru, hem istihdam ve ihracatı sürükleyen, hem de yapılan yatırımın yarısını üstlenen çok önemli bir değer kaynağıdır. Büyümeyi dengelemek ve sürdürebilir kılmak için tek yol KOBİ’leri ateşlemektir. Bunların yanı sıra KOBİ’lerin uluslararası sistemden ve krizlerden en çok etkilenen aktörler oldukları da bir gerçektir.  Yaşadıkları sorunları azaltmak ve KOBİ’leri güçlendirmek için pazarlama, araştırma geliştirme, finansal araçların yönetimi konularının çözümü ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, düzenlenen bu eğitimler ile bölgemizdeki KOBİ’lerin bu fırsatı değerlendirerek kendileri için bir avantaja dönüştürmelerini dilerim.” ifadelerine yer verdi.

 

Mehmet Dişcigil’in ardından açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Doç. Dr. Tuğba Uçma Uysal,  projenin tanıtımını yaparak, projede, toplam 5 ülkeden 5 farklı partnerin yer aldığını ve Türkiye’den 5 Üniversitenin ve meslek örgütlerinin yer aldığı 11 partnerin olduğu bir yapılanmanın sonucu ortaya çıktığına vurgu yaptı.

 

Açılış konuşmalarının ardından Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Sağlam Arı, KOBİ’lerde Öğrenme, Gelişme ve Büyüme Aracı Olarak Koçluk ile KOBİ’lerde Karar Alma ve Stratejik Yönetim konularında katılımcıları bilgilendirdi.

 

Eğitimin öğleden sonra oturumunda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ruziye Cop, KOBİ’lerde Pazarlama ve Satış Koçluğu konusunda; Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ganite Kurt, KOBİ’lerde Muhasebe ve Finans Koçluğu konusunda sunumlarını gerçekleştirdiler.

1328

Haber görselleri