KOMİTELER ÜYE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR


Komiteler üye ziyaretlerine devam ediyor.

Odamız 1,3,6,11,14 ve 16. Meslek Komiteleri 13 Kasım Çarşamba günü üye ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, sektörün çözüm bekleyen sorunları, çözüm sürecinde Odadan beklentiler neler, komitelerin daha aktif ve etkili çalışabilmesi için yapılabilecek çalışmalar, üyelerin oda yönetim kurulu ve meclisten beklentileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

750

Haber görselleri