MADENCİLİK SEKTÖRÜ MASAYA YATIRILDI


Madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde, madenciliğin sorunlarının masaya yatırılarak, sektörün sorunlarına çözüm üretilmesinin hedeflendiği sektör toplantısı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) işbirliğinde düzenlenen ve madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde, madenciliğin sorunlarının masaya yatırılarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının yanı sıra, sorunlara çözüm üretilmesinin hedeflendiği sektör toplantısı MUTSO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya MUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan, MİGEM Daire Başkanı Mehmet Tombul, Maden Yüksek Mühendisleri Ali Koray Özdoğan ile Dr. Nihat Çağrı Çınar, Muğla Mermerciler Derneği temsilcileri ve madencilik sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan MUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan, Muğla ilinin en önemli zenginliği olan madencilik sektörünün masaya yatırılmasının, gerek sektör ve gerekse il ekonomisi için büyük önem arz etmekte olduğunu ifade etti. Ercan, “Muğla ili, maden potansiyeli bakımından ülkemizin zengin sayılabilecek illeri arasında bulunmakta. Muğla, hem mermer üretimi hem de mermer işletmeciliği bakımından ülkemizdeki önemli illerden biridir ce mermer üretim ve işletmeciliği, ilimiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Madencilik sektörü ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Madenler; sanayi, enerji ve inşaat gibi birçok sektörün hammaddesini oluşturmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler kalkınma yolunda, madencilik sektöründen yararlanmışlardır” dedi. Mustafa Ercan, Türk madenciliğinin kalkınması ve gelişmesinin ülke kalkınmasının en büyük öncüsü olacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından MİGEM Daire Başkanı Mehmet Tombul, sektöre yönelik kapsamlı bir sunumda bulundu.  Daire Başkanı Tombul özellikle Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK), toplam ruhsat süreleri, devlet hakları, hammadde üretimi ,cezai işlemler ile iş sağlığı ve güvenliği  konularında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Maden Kanunu kapsamında MİGEM’e verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkisinin YTK’ya verildiğine işaret eden Mehmet Tombul, “YTK şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olması zorunludur. YTK bünyesinde nitelik ve nicelikleri yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiler tarafından da kurulabilmektedir. Maden Kanun kapsamında tanımlanan işlemleri yapmak üzere 228 adet yetkilendirilmiş tüzel kişi yetki belgesi almıştır. Yetkilendirilmiş tüzel kişilere yetki belgesinin verilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar 03.06.2016 tarihli YTK Yönetmelikle düzenlenmiştir. YTK tarafından, faaliyetlerin işletme projesi ve işletme güvenliği yönünden; yeraltı kömür sahalarında üçer aylık dönemlerde, diğer yeraltı sahalarında da altışar aylık dönemlerde, raporlanması zorunlu kılınmıştır. İşletme faaliyetlerinin projesine uygun yürütülme zorunluluğu getirilmiştir. Faaliyetlerin projesine aykırı yürütülmesi durumunda, projeye uygun faaliyette bulunulması için  ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilmesi, bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması hâlinde idari para cezası verilerek üretim faaliyetlerinin durdurulması hükmü getirilmiştir” görüşlerine yer verdi.

Tombul’un ardından Maden Yüksek Mühendisleri Ali Koray Özdoğan ve Dr. Nihat Çağrı Çınar da birer sunum gerçekleştirdiler.

Toplantı soru-cevapla son buldu.

 

2412

Haber görselleri