MUĞLA, AYDIN VE DENİZLİ’YE 30 MİLYON TL’LİK KAYNAK


GEKA Proje Teklif Çağrısına çıktı. Mali Destek Programı kapsamında Muğla, Aydın ve Denizli’ye 30 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldı.

GEKA Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ve Muğla basınının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.  Toplantıda, 28 Aralık 2017’de ilan edilen 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarından oluşan Proje Teklif Çağrısında toplam 30 milyon TL’lik bir kaynak, Aydın, Denizli ve Muğla’da uygun bulunan başvuru sahiplerine kullandırılacak.

GEKA olarak, turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak için 2013 ve 2015 yıllarında Alternatif Turizm Mali Destek Programları yürütülmüş, bu kapsamda 49 projeye 18 milyon TL destek sağlanmış ve toplamda 38 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek şunları kaydetti: “Aydın, Denizli ve Muğla illerinden oluşan bölgemiz sadece deniz-kum-güneş olanakları ve doğal güzellikleri ile değil, bunun yanı sıra tarihi ve kültürel birikimiyle de turizm açısından çok önemli bir bölgedir. Uygarlıkların beşiği olduğunu söyleyebileceğimiz bölgemiz zengin kültür turizmi kaynaklarına rağmen kültür turisti sayısı, ortalama geceleme sayılarına baktığımızda istenen seviyede değildir. Antik kentlerin, tarihi mekanların ve kültürel ögelerin turizme entegre edilmesi ile kültür turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi önemlidir. 2018 yılı mali destek programı kapsamında ise toplam 20 milyon bütçeli Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programında; Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının arttırılması amaçlanmaktadır. Bu programa Bölgedeki Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversite Rektörlükleri ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.) başvuru yapabilecek. Kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi ve çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğin artırılmasına yönelik uygun projelere, asgari 100 bin azami ise 2 milyon TL destek sağlanacak. Ajansımız ayrıca kooperatifçilik alanında da çalışmalar yürütmektedir. 2016 yılında Bölgemizdeki kooperatifler araştırılmış ve “Güney Ege Bölgesi’nde Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri” çalışması oluşturulmuştur. Kooperatifçiliğin yoğun olarak yapıldığı Bölgemizde kooperatiflerin üretim, pazarlama, finansman ve yönetim süreçlerinde birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz. Yerel ürünlerin yerelde işlenmesi, tarımsal gelişme ve gıda güvenliği konularında kırsalda önemli aktörler olan kooperatiflerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 10 milyon TL bütçeli Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ilan edilmiştir. Program ile Bölgede; işleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi, pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik önceliklerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında; kâr amacı gütmeyen Kooperatif ve Birliklerin projelerine asgari 50 bin azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.”

GEKA’nın Proje Teklif Çağrısı kapsamında bölge paydaşlarını ve uygun başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla, Aydın, Denizli ve Muğla il ve ilçelerde 8 Ocak Pazartesi itibariyle bilgilendirme toplantıları düzenlenecek olup, çağrıya proje sunmak isteyen herkes katılabilecek. Toplantıda ayrıca, projelerin sistemde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, gibi konuların ele alındığı ücretsiz proje yazma eğitimleri düzenleneceği de belirtildi.

1076

Haber görselleri