MUĞLA DOĞASININ BOZULACAĞI ENDİŞESİ İÇİNDEYİZ


MUĞLA BORSA VE ODA BAŞKANLARI: “MUĞLA DOĞASININ BOZULACAĞI ENDİŞESİ İÇİNDEYİZ.”

Son günlerde ilimiz kamuoyu iki temel gelişme ile meşgul olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki Muğla Yatağan arasına yapılması planlanan ‘çimento fabrikası’ diğeri ise 1 Mart 2022 tarihli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’dir.  Üyelerinin menfaatlerini korumak için var olan TOBB Muğla İli Borsa ve Odaları olarak bu iki gelişmeye istinaden bazı görüşlerimizi sunmayı içinde yaşadığımız cennet ilin doğasını korumaya ilişkin toplumsal bir sorumluluk olarak görmekteyiz.

Muğla İli’nin en ihracatçı sektörlerinden biri taş ve madencilik temelli iş kolları gelmektedir. Muğla ili rekabetçi mermer işletmeleri ile Dünya piyasaları tarafından tanınmakta ve ürünleri talep görmektedir. Muğla’nın ihracatının ithalatından daha fazla olmasına en önemli katkıyı yapan sektörlerin arasında taş ve madencilik temelli iş kolları gelmektedir. Mermer işletmelerinin faaliyetleri sonrası ortaya çıkan mermer artıklarının yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması oldukça önemlidir. Özellikle mermer tozunun çevreye zararları da bilinmektedir. Toprak verimliliğini düşürmekle birlikte yer altı su seviyesine azaltıcı ve kirletici etki yapması bu zararların en önemlileri olarak görülmektedir. Kamuoyunun gündemini işgal eden çimento fabrikası ile bu mermer artıklarını değerlendirileceği gerekçesi ile çimento fabrikasının açılmasının gerekçelendirilmesi konusunda temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz. Paris iklim anlaşmasına taraf olan bir ülke olarak ve sanayisiz büyüme konusunda da örnek bir il olarak ile kurulacak çimento fabrikasının uzun vadede ilimize ne gibi zararları olacağına ilişkin bilimsel çalışmalar veya tartışmalar yapılmamıştır. Termik santralden bile daha fazla olumsuz çevresel etkileri olabileceği yönünde görüşlerin olduğu bir konu olan çimento fabrikası kurulması konusunun ilimizin doğasını ne derece tehdit edebileceğinin objektif bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Mermer artıklarının değerlendirilmesi gerektiği konusunda hem fikir olmakla birlikte bu artıkların çevreye çok zarar veren bir yöntemle değil çevre dostu yöntemlerle yapılmasını talep etmekteyiz.

Yine İlimiz kamuoyunu meşgul eden ve özellikle zeytinyağ imalatı gerçekleştiren üyelerimizi kaygılandıran bir diğer konu ise elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan madencilik faaliyetlerinin zeytin sahalarında da yürütebilmelerine olanak tanıyan yönetmeliktir. TOBB Muğla İli Odaları ve Borsa’sı olarak bu yönetmeliğin bir an önce iptal edilmesini talep etmekteyiz. Muğla ili son yıllarda zeytin üretimi konusundan oldukça önemli gelişme göstermiştir. Ayrıca ilimizde zeytinyağ üretimi ile ilgili çok başarılı işletmeler de söz konusudur. Sektörümüz, Milas zeytinyağının Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alması ile büyük bir ivme yakalanmıştır. Muğla coğrafyasında ayrıca çok büyük sayıda zeytin üretici topluluğu vardır. Zeytin üreticileri ve aileleri için zeytin yetiştiriciliği ve yetiştirdikleri zeytinlerden zeytinyağ elde etmeleri onların ev ekonomilerine en önemli katkı veren faaliyetlerdir. Bununla birlikte elektrik ihtiyacı için madencilik sahalarının zeytinlik sahalarına genişletilmesinin ardından diğer amaçlarla yapılan madencilik faaliyetlerinin de önünü açabilecek bir uygulamadır. Bir kere bu yasa delindi mi devamının geleceği korkusunu haklı olarak yaşamaktayız. Sağlıklı yaşam için en önemli gıdalardan biri olan zeytinin korunmasını hiçbir bahane kabul etmeksizin savunuyoruz.

540

Haber görselleri