MUĞLA’DA DEPREME KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER KONUŞULDU


MUTSO 3,6 ve 12’nci Meslek Komiteleri, , Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı yapı sektöründeki Odalar ve Muğla Yapı Denetim Kuruluşları Derneğinin katılımlarıyla oluşturulan Planlama, İmar ve Yapılaşma Komisyonu tarafından organize edilen depreme karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü bilgilendirme toplantısı, Muğla’daki kurum ve kuruluşların geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Planlama, İmar ve Yapılaşma Komisyonu tarafından düzenlenen ‘Depreme Karşı Alınacak Önlemlerin Görüşüleceği Bilgilendirme Toplantısı’ Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde 10 Mart Cuma günü gerçekleştirildi.

MUTSO bünyesinde yapı sektörüyle ilişkili sektörleri kapsayan 3, 6, ve 12’nci Meslek Komiteleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı yapı sektöründeki Odalar ve Muğla Yapı Denetim Kuruluşları Derneği’nin katılımlarıyla oluşturulan Planlama, İmar ve Yapılaşma Komisyonu tarafından organize edilen toplantıya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Nursoy, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ünver, Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Fedayi Kılıç, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş başta olmak üzere Muğla’da faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş Odanın kuruluş amacı ve görevlerine ilişkin şunları kaydetti: “Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Ticaret erbaplarına ait ticari kayıtları tutmak ve ihtiyaç duyulan evrakları temin etmekle sorumludur. Ayrıca Muğla ekonomisini geliştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak ve bu kapsamda gerek kanuni düzenlemeler gerekse yerel yöneticilere ve merkezi hükümete öneriler sunmak, bu doğrultuda lobi çalışması yapmak görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. Ancak Oda olarak asli görevimiz, üye işletmelerimizin, faaliyetlerini gerçekleştirdikleri sürede karşılaştıkları sorun ve zorlukları tespit ederek, bunların çözümü noktasında çalışmalar yürütmektir. Bu amaç doğrultusunda temel kaynağımız meslek komitelerimizdir. Odamız bünyesinde, çeşitli sektörleri gruplayan 17 meslek komitesi bulunmaktadır. Bu komitelerimiz, odamızın en temel organlarıdır. Odaların seçim süreçlerinde, öncelikle her sektörü temsilen komiteler belirlenmekte ve oda meclisimizi bu komite üyeleri oluşturmaktadır. Bu sistemiyle, odalar en demokratik yapılardır. Oda yöneticileri olarak bizler çalışmalarımıza ve projelerimize, komitelerimizden gelen sektörel talep ve öneriler doğrultusunda yön veriyoruz.”

Komisyonu oluşturan kuruluşlar ve hedeflerine ilişkin de bilgi veren Başkan Karakuş, “Odamızın 3. Meslek komitesi (inşaat malzemeleri), 6. Meslek komitesi (inşaat taahhüt vb.) Ve 12. Meslek komitesi (mühendisler mimarlar), inşaat sektörü ile doğrudan bağlantılı komitelerdir. Uzun zamandır, sektördeki tüm paydaşlarımızla birlikte verimli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Üyelerimizin taleplerini tespit ederek, çözüm önerileriyle birlikte, gerekli girişimleri başlatmamız için oda yönetimimize getiriyorlar. İnşaatla ilgili komitelerimizle birlikte, ilimizde sektöre katkı sağlamak adına özveri ile çalışan ve birlikte çalışmanın öneminin bilinciyle hareket eden Şehir Plancıları Odasına, Mimarlar Odasına, İnşaat Mühendisleri Odasına, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına, Jeoloji Mühendisleri Odasına, Makina Mühendisleri Odasına, Elektrik Mühendisleri Odasına ve Muğla Yapı Denetim Kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Muğla’da toplamda 18 bin üyeye hitap eden sözünü ettiğimiz paydaşlarımız aktif çalışma ve hızlı sonuç almak, inşaat sektörüyle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini sunmak adına 3 yıl önce planlama, imar ve yapılaşma komisyonunu oluşturdular. Bu süre içinde oldukça verimli çalışmalar gerçekleştirdiler. Ancak 6 Şubat Pazartesi günü yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler, bizim sektörle ilgili sorunları bir kenara bırakarak tamamen depreme odaklanmamızı gerektiren bir süreç oldu. Komisyonumuz, ilimizin de deprem bölgesi olması göz önünde bulundurularak, olası bir depremde ilimizin ve vatandaşlarımızın minimum düzeyde etkilenmesi için yapılabileceklerin değerlendirilmesi amacıyla bu bilgilendirme toplantısını organize ettiler. Tüm paydaş ve katılımcılarımızın görüşleri alınarak yapılabilecek çalışmalar tespit edilecek. İnanıyorum ki çıkacak sonuç tüm ilimiz için son derece değerli olacak.” dedi.

Başkan Karakuş’un ardından söz alan MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Komisyon Başkanı Menaf Kıyanç şu ifadelere yer verdi: “Komisyon olarak çıkış noktamız, temel hedefimiz Muğla’nın planlama, imar, proje, ruhsatlandırma ve yapılaşma süreçlerinde yaşanılan genel ve ortak sorunların tespiti ve bunların çözümü noktasında güçlü bir birliktelik ile siz tüm paydaşlarımız ve bugün katılım sağlayan ve sağlayacak olan siz değerli misafirlerimiz ile beraber; Muğla’mızın marka değerini yükseltmek için istişare ve değerlendirmeler yapmak sureti ile ortak akıl ve azami fikir birliği ile sorunlarımıza çözüm bulmak ve en önemlisi de felaketleri yaşamadan önce önlem ve çözüm üretmek durumundayız. Bu kapsamda 3 yıldır oldukça özverili ve oldukça titiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Ancak geçtiğimiz ay yaşadığımız acı ve büyük deprem felaketi, deprem gerçeğini ne yazık ki çok acı bir şekilde yeniden yüzümüze çarptı. Bizde 3 yıl önce bu komisyonu oluşturmamızın ne kadar doğru bir karar olduğunu maalesef deprem gerçeği ile de görmüş olduk. Ve bizlerde komisyon olarak gündemimizin sonraki konusu olan kentsel dönüşüm konusu ile direk olarak bağlantılı olan deprem hususunu acil olarak öncelikli ve tek gündem konusu olarak belirledik. Hepimizin bildiği gibi Muğla bir deprem bölgesi ama bu cennet ilimiz olası bir felakete ne kadar hazır? Orman yangınları, sel felaketleri gibi doğal afetlerle zaman zaman sınanıyoruz. Ancak depremde insanları koruyan yada mezar olan binaları biz planlıyoruz, biz zeminleri etüt ediyoruz, biz projelendiriyoruz biz ruhsatlandırıyoruz biz denetliyoruz ve biz inşaa ediyoruz. Dolayısıyla deprem gibi tüm afetlerden bizler tüm paydaşlar olarak sadece derecesi farklılık göstermek sureti ile sorumlu olacağımızı asla unutmamalıyız.  Tabi ki bu sorumluluk sadece cezai sorumluluk değildir en önemlisi vicdani ve ahlaki sorumluluğumuzu da unutmamalıyız. O zaman işbirliği içinde olmamız hepimizin yararına olacağı gibi Muğla’mızda yaşayan herkesin yararına ve menfaatine olacaktır. Gelinen bu noktada çok acil ve hemen ‘amasız’ olarak Muğla’nın deprem karnesi beraber hazırlamalıyız. Mevcut durumumuz nedir ve biz olası bir depreme ne kadar hazırız? Hangi konularda avantajlı, hangi konularda dezavantajlıyız? Dezavantajlı olduğumuz konularda çalışmalara nasıl yön vermeliyiz? Olası bir depremde kent olarak nasıl en az hasarla hayatımıza devam edebiliriz? Bugün sizlerden  Muğla’mızın deprem riski ve olası deprem sonrası ile ilgili hazırlıklarınız, düşünce ve önerileriniz hususunda bilgi almak  ve sizlerin de görüşleri doğrultusunda komisyon olarak bundan sonra yapacağımız toplantılar neticesinde bir rapor oluşturmak istiyoruz. Muğla’nın önemli dinamikleri olarak sizlerin görüşleri çok kıymetli. Muğla’mızda güvenli, huzurlu ve mutlu bir yaşam için birlikte çalışalım.”

 Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara tek tek söz verilerek, Muğla’nın depreme hazırlık konusunda mevcuttaki durumu, avantajları, dezavantajlı olduğu hususlar, bu dezavantajlı hususların dönüşümü noktasında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi, görüşler aktarıldı. Toplantı sonucunda oluşturulacak sonuç raporunun önümüzdeki günlerde yapılacak bir toplantı ile açıklanması ve ilgili kurumlar ile paylaşılarak bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

306

Haber görselleri