MUTSO 6'NCI MESLEK KOMİTESİ VE TMMOB MUĞLA TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN KOMİSYON MENTEŞE BELEDİYESİ İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ


MUTSO 6’ncı Meslek Komitesine bağlı sektörde faaliyet gösteren firmaların imar planları ve inşaat ruhsatlarının verilme süreçleri ile ilgili yaşadığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurulan komisyon aldığı karar sonucunda Menteşe Konakaltı Kültür Merkezinde bir toplantı düzenlendi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) bünyesinde 6’ncı Meslek Komitesi (İnşaat Taahhüt vb.) Müteahhitleri olarak Proje Müellifleri ile bir komisyon oluşturarak Muğla Bölgesinde inşaat süreçlerinde yaşanan sorunları tespit etmek bunlara ilişkin çözüm önerileri oluşturmak için yaklaşık 1 yıldır toplantılar düzenlemektedir.  2021 yılından bu yana toplam 16 toplantı gerçekleştirilmiştir.

İlgili komisyon; 6’ncı Meslek Komitesini temsilen Komite Başkanı Menaf Kıyanç, komite üyeleri Zekai Çakmak, Şahin Kırkan, Ulaş Özgür ve TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Yapı Denetim Firmaları Birliği temsilcilerinden oluşmaktadır.

İlgili komisyonun başlattığı çalışma ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine bağlı imar, harita ve yapı kontrol proje etüt müdürlükleri ile özellikle imar planı, harita uygulama ve yapı ruhsatı aşamalarında yaşanan aksaklıkların ve gecikmelerin çözümü için görüşme kararı alınmıştır.

Alınan karar neticesinde ilk olarak Menteşe Belediye Başkanı ve ilgili Belediye Yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirildi. 02 Şubat Çarşamba günü Menteşe Konakaltı Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Başkan Yardımcısı Levent Ünver, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, İmar ve Şehircilik Müdürü Sami Tomurcuklu, Yapı Kontrol Müdürü Özlem Atasever ile 6’ncı  Meslek Komitesi ve TMMOB bünyesindeki ilgili Oda temsilcilerinden oluşan komisyon üyeleri katıldı.

Komisyon adına 6’ncı Meslek Komitesi Başkanı Menaf Kıyanç imar planı, harita uygulama ve yapı ruhsatı aşamalarında yaşanan aksaklıkların ve gecikmelerin çözümü için görüşleri iletti. Ayrıca belediyenin, ilgili süreçlerde diğer kurumlar ile yaşadığı sorunlar ve gecikmelere yönelik, komisyon olarak talep edilen gerekli tüm desteklerin verilebileceği iletildi. Toplantı sonucunda ilgili müdürlükler ile çözüme yönelik ayrı ayrı periyodik toplantılar yapılması ve süreçlerin takibi açısından belediyenin ilgili birimlerinde dijitalleşmeye geçilmesi kararları verildi.

Konuyla ilgili bağlantılı olarak geçtiğimiz Temmuz ayında MUTSO Meclis Başkanı H. Koray Özcan , Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, 6’ncı Meslek Komitesi Başkanı Menaf Kıyanç, Komite Üyeleri Zekai Çakmak, Şahin Kırkan ile Ulaş Özgür Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ü ziyaret etmişti.

 

571

Haber görselleri