MUTSO Üyelerine Müjde:Üç Kamu Bankasından İşe Devam Kredi Desteği


Sayın Üyemiz,

Üç kamu bankası tarafından başta KOBİ’ler olmak üzere, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Kredi Desteği” hayata geçirilmiştir.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, işçi çıkarmamak şartıyla yüzde 7.5 faizle indirimli kredi kullandıracaktır. Kredi azami miktarı, firmanın cirosuna göre, 100 milyon liraya kadar çıkabilecektir.

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’yi etkileyen Koronavirüs salgının ekonomik hayat, üretim ve istihdama yönelik hasarının en aza indirilmesi için çalışıldığı bildirilmiştir.

Yeni destek için herhangi bir sektör ayrımı yapılmadan, salgından etkilenen tüm firmalar yararlanabilecektir.

Şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışanlarında azaltma yapmama ön koşulunun bulunduğu krediler için, teminat eksikliği bulunan firmalara KGF kefaleti sağlanacaktır.

İlk 6 ay anapara ve faiz ödemesi olmayan kredi yüzde 7.5 faiz ve 36 ay vade ile kullandırılacaktır.

Başvuruların 25.03.2020 tarihinde başlayacağı kredilerin üst limiti, cirosu 25 milyon liraya kadar olan şirketler için 10 milyon lira olacaktır. Cirosu 25-125 milyon lira arasındaki şirketler 25 milyon liraya, cirosu 125 milyon liranın üzerindeki firmalar ise 100 milyon liraya kadar kredi kullanabileceklerdir.

Ek olarak, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da üç kamu bankasının koşullarında, işletmelere yeni finansman desteği sağlayacaktır.

Yıllık finansman oranı yüzde 7.5, 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli destekten, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayısını azaltmayan işletmeler yararlanabilecektir.

İşletmeler bazında azami kredi tutarlarının aşağıda şekilde olacağı belirtilmiştir:

YILLIK CİRO (TL)
0-25 Milyon
25-125 Milyon
125 milyon üzeri

AZAMİ KREDİ TUTARI (TL)
10.000.000
25.000.000
100.000.000

720