ÖNCEKİ DÖNEM MECLİS ÜYELERİ, MUTSO MECLİSİNE KONUK OLDU


MUTSO Meclis toplantısına önceki dönem meclis üyeleri davet edilerek, dönemlerinde yaptıkları çalışmalar ve sağladıkları katkılar nedeniyle plaket takdim edildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Meclisi 2022-2026 dönemi 2’nci olağan toplantısı, Meclis Başkanı H. Koray Özcan’ın divan başkanlığında 29 Kasım Salı günü gerçekleştirildi. MUTSO çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanları ve Disiplin Kurulunun yanısıra önceki dönem meclis üyeleri de davet edildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı H. Koray Özcan şunları kaydetti: “Geride bıraktığımız seçim döneminde emek harcayan 17 komitemizle bugün bir aradayız. Önceki dönem birlikte çalıştığımız meclis üyelerimiz bizi kırmayarak bugün aramızda yer aldılar. Belirtmek istiyorum ki komitelerimiz bizim için çok önemli. Komiteler, sahada sektörlerin sorunlarını, ihtiyaçlarını iyi tespit ederek çözüm önerilerini bizlere ileten ve gerekli çalışmalara ön ayak olan dinamik bir yapı. Bu nedenle komite çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Bu dönem çok düzenli ve titizlikle toplanıyorlar. Azim ve gayretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Meclis Başkanı H. Koray Özcan’ın açılış konuşmasının ardından MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, meclis üyelerine hitaben bir sunum gerçekleştirdi. Göreve gelmesinden bu yana yapılan başlıca faaliyetlere değinen Başkan Karakuş, şunları kaydetti: Bugün burada böyle değerli bir kalabalığı görmek Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulum adına bizler için mutluluk verici. MUTSO, komiteleriyle, meclisiyle, çalışanlarıyla, önceki dönem başkanları ve kurul temsilcileriyle çok büyük bir aile. Her zaman bu ailenin bir parçası olduğunuz ve elinizi ve desteğinizi odanızdan çekmediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Seçimin ardından 17 komitemiz çalışmalara oldukça hızlı bir şekilde başladı.  İlk ay tüm komitelerimiz toplantılarını tamamladı ve sektörlerine yönelik grup toplantılarını gerçekleştirmeye başladı. Öncelikle tüm komite başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, göreve seçildiğimiz günden bugüne geçen 1,5 aylık sürede, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kurum, şirket, üyelerimiz ve paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu olarak bu dönemde emek yoğun bir çalışma ile güzel projelere imza atmak istiyoruz. Muğla lobisini güçlendirmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, oda meclisi olarak yaklaşık 40 kişilik bir heyet olarak Ankara’ya bir program düzenledik. Öncelikle TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik. Sonrasında TBMM’de Muğla’mızın 7 milletvekilini düzenlediğimiz toplantı ile bir araya getirdik.  Hem TOBB Başkanı hem milletvekilleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, üyelerimizin talep ve sorunlarını aktardık. Vekillerimizden sorunların çözümü noktasında ilgili bakanlıklardan randevu sözü aldık. İletilen sorun ve taleplere yönelik sürecin takipçisi olacağımızı ve MUTSO olarak Muğla’nın varlığını Ankara’da daha çok hissettireceğimizi ifade etmek istiyorum.”

Başkan Karakuş ayrıca, 2022 yılını ekonomik anlamda değerlendirirken, 2023 yılından beklentileri de ifade etti: “2022 yılında ülkemiz ekonomisi verileri bir önceki yıla oranla artış göstermekte. Bu büyüme reel büyümeden çok bir önceki yıl pandeminin etkisi ile hem dünya hem de ülkemiz genelinde yaşanan kısıtlamalar, alınan önlemler ve bunların getirdiği ekonomik daralma nedeni ile küçülen ekonominin 2022 yılında pandemi sonrası tekrar yükselişe geçmesi kaynaklıdır. Küresel ekonomi, 1970’lerden bu yana en büyük enerji krizinden sarsılıyor. Enerji şoku, enflasyonu on yıllardır görülmeyen seviyelere yükseltti ve tüm dünyada ekonomik büyümeyi düşürmektedir. Pandemiden kaynaklı tedarik zinciri kısıtlamaları ve üretimin düşmesi nedeni ile yükselen fiyatlar; enerji krizi, artan petrol fiyatları ve artan maliyetler nedeni ile daha da yükselmiş ve satın alma gücünü düşürmüştür. Üretici fiyatlarında aylık artış yüzde 7,83 olurken yıllık artış yüzde 157,69 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Özellikle elektrik, gaz ve enerji gruplarında yaşanan yüksek artışlar, bu gruptaki fiyat endeksinin zirve yapmasına en fazla katkı sağlayan sektörler olmuştur. Avrupa’da başlayan enerji krizinin ülkemize yatırım ve ihracat açısından yeni fırsatlar sunabilmesi için maliyetleri düşürecek sektörel desteklerin hızlandırılması önem arz etmektedir. Küresel ve ulusal çerçevede yaşanan güncel ekonomik sorunları ele almak gerekirse; yükselen faiz oranları birçok zorluk ve riski beraberinde getirmektedir. Artan maliyetler satın alma gücünü ve reel geliri düşürmektedir. Borç geri ödemesi, firmalar ve hanehalkları için daha pahalı olmaktadır. Özellikle, yarısından fazlası zaten borç sıkıntısı içinde olan ve şu anda sıkılaşan finansal koşullarla karşı karşıya olan üyelerimiz için yeni destek paketlerinin oluşturulması elzemdir. Enflasyonun gelir dağılımını olumsuz etkilediğini, belirsizliği ve verimsizliği artırdığını, maliyet artışını fiyatlara yansıtamayan işletmelerin de işletme sermayelerini erittiği ortadadır. Bu yapının orta ve uzun vadede büyümeye olumsuz etkilerinin olması beklenir. Diğer taraftan böylesine enflasyonist bir ortamda bankaların da kredi musluklarını kısması üretim üzerinde baskı oluşturmaktadır. Nitekim sanayinin seyrine dair güçlü işaretler barındıran ISO PMI endeksindeki düşüş trendi sektörlerdeki yavaşlamaya işaret etmektedir. Bu vesileyle verimli ve karlılık potansiyeli taşıyan üreticilere kredi paketleriyle destek verilmesi gerekmektedir. Gıda krizine değinmek gerekirse, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı, fiyatlar, arz ve gıda satın alınabilirliği üzerinde baskı oluşturarak küresel gıda güvensizliğini ağırlaştırıyor. Dünyanın dört bir yanı yüksek gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya piyasaları açık tutmak ve tarım ürünlerini arttırmak ve iyi hedeflenmiş destek paketleri sağlamak hem ülkemizin birçok ülkede yaşana gıda sıkıntısı ile karşı karşıya kalmasını önleyecek hem de yatırım ve ihracat açısından yeni fırsatlar sunacaktır. Ayrıca, dünya genelinde yaşanan enerji krizi ve yüksek maliyetlerin önüne geçmek için enerji güvenliğine yatırım yapmak ve enerji arzını çeşitlendirmek zorunludur. Enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları artırmaya ihtiyaç vardır. Enerji şebekelerini güçlendirmek, enerji verimliliğine ve yeşil teknolojilere yatırım yapmak, net sıfır emisyon hedeflerimize ulaşmamızı sağlamak için teşvik ve destek paketlerine ihtiyaç vardır. Özetlemek gerekirse; şu anda çok zor bir ekonomik görünümle karşı karşıyayız. Merkezi senaryo küresel bir durgunluk değil, 2023’te dünya ekonomisi için önemli bir büyüme yavaşlaması ve birçok ülkede azalan da olsa hala yüksek enflasyondur. Riskler önemli olmaya devam ediyor. Gıda üretimini arttırmak, temiz enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin benimsenmesi ve geliştirilmesine yönelik yatırımların hızlandırılması, enerji arzının çeşitlendirilmesi ve enerji güvenliğinin sağlanması çok önemli olacaktır. Yapısal politikalara yeniden odaklanmak, istihdamı ve üretkenliği teşvik edecek ve büyümenin herkes için çalışmasını sağlamasına olanak sağlayacak destek/kredi paketleri oluşturmak krizle mücadelede çok önemli bir rol oynayacaktır. Yani bu krizin üstesinden gelmek bizim elimizde. Ve eğer doğru politika setini üstlenmeyi seçersek, başarı şansımızı kesinlikle artıracağız.”

Yönetim Kurulu Başkanı Karakuş’un açıklamalarının ardından 2018-2022 döneminde MUTSO Meclis Üyesi olarak görev yapan kişilere, dönemlerinde yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle plaket takdim edildi.

Plaket takdimi sonrasında gündem maddeleri görüşülerek oylandı. Meclis gündeminin sona ermesinin ardından yönetici oryantasyon programı kapsamında MUTSO Genel Sekreter Yardımcısı Elvan Kocagöz, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanları ve Meslek Komite Üyelerine görev ve sorumluluklarının yanısıra Odanın yapısı, çalışmaları ve projeleri kapsamında detaylı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

311