PRİM BORÇLARI İÇİN SÜRE 28 ŞUBAT


Kamuoyunda vergi affı, matrah artırımı yahut yeniden yapılandırma kanunu olarak bilinen 7143 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile, daha önce başvuruda bulunduğu halde taksitlerini zamanında ödemeyerek, kanunu ihlal edenlere yeni bir hak tanındı.

Daha önce 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 7159 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28.12.2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken taksitleri süresinde ödemeyerek hakkını kaybedenler, ödemeleri gereken tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yeniden yararlanabileceklerdir.

572