PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI


GEKA’nın 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında düzenlediği bilgilendirme toplantısı MUTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 28 Aralık 2017 tarihinde 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısını ilan etmiş, 5 Ocak Cuma günü Muğla Valisi Esengül Civelek’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile Muğla, Aydın ve Denizli bölgesi için ayrılan kaynak açıklanmıştı.

Muğla, Aydın ve Denizli’de 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenlemeye başlayan GEKA, Muğla’da ilk toplantısını 10 Ocak Çarşamba günü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

GEKA Denizli personeli İrfan Sezgin, toplantıda katılımcılara Kültür Turizminin Geliştirilmesi ve Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programları hakkında bilgi verdi.

İrfan Sezgin’in ardından kürsüye gelen GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, şunları kaydetti: “Bu proje teklif çağrısı bugüne kadar ajansımızın çıktığı en yüksek proje teklif çağrısı. 30 milyon TL toplam bütçesi var. Bir projeye verdiğimiz en yüksek tutar ise 2 milyon TL ile yine bu çağrıda. Yüzde 90 destek oranı ile de en yüksek desteği sağlamış olacağız. Programlar, Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Kalkınma Bakanlığımızın destekleriyle gerçekten içimize sinerek hazırlanmış programlar. Belki de ajansın şimdiye kadar çıktığı en odak program.”

Toplantı açıklamaların ve katılımcıların sorularına verilen cevapların ardından sona erdi.

 Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Küçük ölçekli altyapı projelerine yönelik)

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

 • Kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi
 • Çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğinin artırılması

 Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.)

Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı (Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik)

 Programın Amacı: Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının artırılmasıdır.

 Programın Öncelikleri:

 • İşleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi
 • Pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi
 • Üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması
 • Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

 Uygun Başvuru Sahipleri:

1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan:

 • Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
 • Su Ürünleri Kooperatifleri
 • Küçük Sanat Kooperatifleri
 • Üretim Pazarlama Kooperatifleri
 • İşletme Kooperatifleri
 • Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifleri

5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Kapsamında Kurulan Birlikler.

Proje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS; http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) üzerinden yapılması ve son başvuru tarihi olan 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 18.00’den önce KAYS üzerinden tamamlanması ve 02 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 18:00’den önce taahhütnamenin Ajans merkezine veya Yatırım Destek Ofislerine teslim edilmesi gerekmektedir.

PROGRAMIN ADI PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ ASGARİ DESTEK MİKTARI AZAMİ DESTEK MİKTARI
Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Referans No: TR32/18/TUR

20.000.000 TL 100.000 TL 2.000.000 TL
Kooperatif Ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Referans No: TR32/18/KOOP

10.000.000 TL 50.000 TL 500.000 TL

TOPLANTI SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ

1119

Haber görselleri