TEKNOPARK’IN GENEL KURULU YAPILDI


Muğla Teknopark A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Vali Esengül Civelek ve Teknopark Yönetim Kurulunun katılımıyla gerçekleşti.

Kuruluşunun üzerinden tam bir yıl geçen Muğla Teknopark A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurulu, Muğla Valisi Esengül Civelek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş başta olmak üzere Teknopark Yönetim Kurulu ve şirket ortaklarının katılımıyla, 29 Kasım Çarşamba günü  MSKÜ Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Civelek, “Bulundukları bölgenin sosyo-kültürel, ekonomik gelişmelerine katkı sağlayan, bilime dayalı üretimin artmasına vesile olan, işsizliği önleyen, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi sektörü arasında çok güzel bir işbirliği tesis eden bu yapının oluşmasında gösterdiğiniz emek için teşekkür ediyorum.” dedi.

Günümüzde teknoparklarının ülkelerin iktisadi büyümeleri, toplumsal refahları ve teknolojik gelişmeleri için çok önemli mekanizmalar olduğunu ifade eden Vali Civelek, “Bu mekanizmalar için ülkemizin bir kamu politikası olarak hem kurulmasında hem de desteklenmesinde özel önem verdiği hususlar söz konusudur. Devletimiz teknoparklara hem mali hem altyapı desteği sağlamaktadır. Kurulduğu günden bugüne teknoparkla ile ilgili adım adım ilerleme ve gelişmeler kaydedilmiştir.” diye konuştu.

Vali Civelek’in konuşmasının ardından yapılan oylamada Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça Divan Başkanı, Yücel Okutur Divan Başkan Yardımcısı, Levent Devrim Uysal ise oy birliği ile katip olarak seçildi.

Oylamanın ardından Teknopark Genel Müdürü Filiz Öner tarafından genel kurula faaliyet raporu okundu. Daha sonra, Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kentsel Tasarım ve Mimari Avan Projesi değerlendirme sonuç raporu ile ilgili sunum yapıldı.

1302

Haber görselleri