Üye Eğitimi


EĞİTİM İÇERİĞİ
PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
PROBLEM NEDİR?
PROBLEM TÜRLERİ
PROBLEM ÇÖZMEDE İLKELER
PROBLEM ÇÖZME EKİPLERİ
PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ
Beyin Fırtınası
5 Ne 1 K
Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı
Problem Ağacı
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
PUKÖ DÖNGÜSÜ
SORU-CEVAP
DİLEK VE TEMENNİLER

STRES YÖNETİMİ
STRES KAVRAMI VE ÖRGÜTSEL STRES
STRESİN BELİRTİLERİ
STRES NEDENLERİ
Bireysel Stres Nedenleri
Örgütsel Stres Nedenleri
Toplumsal Stres Nedenleri
Diğer Stres Nedenleri
STRESİN AŞAMALARI
STRES KİŞİLİK İLİŞKİSİ
A Tipi Kişilik ve Stres
B Tipi Kişilik ve Stres
STRESLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Bireysel Stresle Mücadele Yöntemleri
Örgütsel Stresle Mücadele Yöntemleri
DİLEK VE TEMENNİLER

966