YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN GİRİLMESİ DUYURULDU  


T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca işletmelerin  2020 yılı yıllık işletme cetvellerini herhangi bir ücret ödemeden 2021 yılı Nisan Ayı sonuna kadar yıllık işletme cetveli bilgilerini eksizsiz girilmesi konusunda duyuru yayınladı.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasındaki ‘Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekaletince hazırlanacak nümunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay içinde 2’nci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar’ hükmü gereğince bir duyuru yayınladı. Bu kapsamda, sanayi sicil kaydı bulunan firmaların, 2020 yılı yıllık işletme cetvellerini herhangi bir ücret ödemeden 2021 yılı Nisan Ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının  (www.sanayi.gov.tr) web sayfasında 24 saat hizmet veren “E-hizmetler Bölümü’nde yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ”ne e-devlet sistemi üzerinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan “Kayıtlı İşletmelerim” menüsü altındaki “Yıllık İşletme Cetvelleri” bölümünden Sanayi Sicil Belgesi numarası ile Şirketini seçerek Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini eksiksiz olarak girmeleri, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında Coronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla İl Müdürlüğümüze gelmeden 444 61 00 numaralı telefondan (Taşra teşkilatı için 2 ardından Muğla için 48 tuşlanarak) ulaşmaları gerekmekte olduğu bildirildi.

598