1600 Dekar İkinci Ürün Mısır Sılajı Hasadı Hizmet Alım İhalesi


Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

1600 Dekar İkinci Ürün Mısır Sılajı Hasadı Hizmet Alım İhalesi

İşletmemizce 2023 yılı çalışma döneminde gerçekleştirilecek 1.600 Dekar ikinci ürün mısır silajı hasat ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile 18.09.2023 Pazartesi günü saat 14:00’de İşletmemizde yapılacak
olup; ihaleye ait ilan örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

Ek için tıklayınız

46