Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü aşınmazların 30 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi '


Mülkiyeti İdaremize ait Aydın ili, Didim ilçesi, Çamlık Mahallesi, 565 Ada, 43, 44 ve 47 Parsel no.lu taşınmazların 30 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi ‘ne ait ilan yazımız
ekindedir.

Ek: İhale İlanı (2 Sayfa)

33