Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale İlanı 14.09.2022


Mülkiyeti İdaremize ait Muğla ili, Milas ilçesi, Ekinanbarı Mahallesi 102 Ada, 45 Parsel no.lu taşınmazın 21 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi ‘ne ait ilan yazımız ekindedir.

Ek: İhale İlanı (3 Sayfa)

100