Basınç Ayarlı Damla Sulama Lateral Boru Alımı İhalesi. 16.06.2022


Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü;

İşletmemizin narenciye bahçelerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 200.000 metre basınç ayarlı damla sulama lateral boru alım ihalesi kapalı teklif alma usulü ile 16.06.2022 Perşembe günü saat 14.00’ de İşletmemizde yapılacak olup, ihaleye ait doküman yazımız ekinde gönderilmiştir.

EK/ İhale Dokümanı (1 Takım)

154