Denizli Et Kombinası Müdürlüğü Kıymetli Et Satışı Hakkında 18/09/2023


Kurumumuz Sincan Et Kombinası Müdürlüğü stoklarında bulunan 20.000 kg dondurulmuş sığır
bonfile, 20.000 kg dondurulmuş sığır pirzola ve 20.000 kg dondurulmuş sığır kontrfilenin teklif toplama
usulü ile satışı yapılacak olup detaylı bilgilerle talep formu ile usul ve esasları belirtir evraklara
Kurumumuz esk.gov.tr internet sitesi üzerinden ve yazımız eklerinden de ulaşılabilecektir.
“Dondurulmuş Sığır Bonfile-Pirzola ve Kontrfile Eti Satışı Yapılacaktır” başlığıyla anasayfada yapılan
duyuru linki de yazımız ekindedir.
İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası)
bildirir imzalı-mühürlü beyan,
Kimlik belgesi ve/veya vergi kimlik numarasını bildirir belge,
Satış Usul ve Esasları (İmzalı),
Talep Formu ve Taahhütname (İmzalı),
Başvuru Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont.
İstekliler, yukarıda belirtilen evrakları 18/09/2023 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’e kadar
Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğüne (11. Kat) veya Adana, Ağrı,
Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Et İşletme, Sakarya, Sincan, Sivas, Trabzon, Van ve
Yozgat Et Kombinası Müdürlükleri ile Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde
teslim edecektir.
Bilgilerinize sunulur

1 – Satış usul ve esasları.
2 – Talep formu. (1 Sayfa)
3 – İlan metni. (1 Sayfa)
4 – “Dondurulmuş Sığır Bonfile-Pirzola ve Kontrfile Eti Satışı Yapılacaktır” başlıklı ilan sayfası.

41