İlçemiz Dalyan Mahallesi ve Merkez Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 4 adet taşınmaz malın ihalesi


İlçemiz Dalyan Mahallesi ve Merkez Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 4 adet
taşınmaz malın 13.05.2024 Tarihinde saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine
göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

Ek: İhale İlanı (1 Sayfa)

121